Edició de pàgines web

2012-10-22 12:04

Selecció de colors

https://colorschemedesigner.com/
2011-12-03 11:42

Lletres animades

https://www.letrasanimadas.com/
2011-12-03 11:25

alfabets animats. Edició

https://www.softonic.com/s/animacion-letras
2011-12-03 11:15

Albabets animats

https://www.iconbazaar.com/alphabets/animated/index.html
2011-10-12 00:29

Icones

https://www.iconbazaar.com/
2011-10-12 00:23

Fons/barres/icones/animacions

https://www.areas.net/colorvivo/enlaces.htm
2011-10-12 00:19

eXelearnig

https://exelearning.org/wiki   Tutorial: https://www.pacreu.com/taller_eXe/

© 2010 Es reserven tots els drets.

Crea una web gratisWebnode